Sotsiaalkindlustusamet

Abivahendi vajajale

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Abivahendid on näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid, mähkmed, ala- ja ülajäseme proteesid, küünarkargud, käsiratastoolid, elektrilised ratastoolid, poti- ja dušitoolid, kuulmisabivahendid jne

Alates 1. detsembrist 2020 ei ole paberkandjal abivahendi kaarti vaja taotleda, kuna see ei ole enam kasutusel, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt.

Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saad vaadata ameti iseteenindusest.
 

Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendid hüvitame
 •  Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%. 
 •  Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (872.94 KB, PDF)
 •  Tööealistele, kellel on kas:
  •   osaline/puuduv töövõime;
  •   töövõimetus alates 40%;
  •   määratud puue.

Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule (872.94 KB, PDF)

 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (872.94 KB, PDF)
 • Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist.

Abivahendi soodustuse arvutame abivahendite loetelus (872.94 KB, PDF) toodud piirhinnast.

Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega. Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu (872.94 KB, PDF), kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

 

Kuidas saada abivahend riigipoolse soodustusega?

Abivahendi ettevõttest riigipoolse soodustusega abivahendi ostmiseks või üürimiseks läheb sul vaja paberkandjal abivahendi tõendit:

Abivahendi tõend

näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, õe, tegevusterapeudi, füsioterapeudi või ämmaemanda poole. Abivahendi vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav  abivahendite loetelus. (872.94 KB, PDF) 

Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. detsembrist 2020 ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt. Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saab inimene infot vaadata ameti iseteenindusest.

Abivahendi ettevõte

Kui sul on abivahendi tõend olemas, pöördu abivahendi ettevõttesse. Ära unusta kaasa võtta isikut tõendavat dokumenti! Juhul, kui sa oled 18-26-aastane ja õpid välismaal, võta kaasa ka koolitõendi koopia. Kui oled määratud eestkostjaks, siis kohtumääruse koopia. Kui lähed tehingut tegema abivahendit vajava inimese eest, siis võta lisaks enda isikut tõendavale dokumendile kaasa ka lihtvolitus, et võid tema eest tehinguid teha.

Riigipoolset soodustust on võimalik saada ettevõtetes, kes on sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu. Loetelu abivahendi ettevõtetest leiad siit (63.64 KB, XLSX)
 

Olulisemad muudatused abivahendite hüvitamistingimustes

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvad abivahendite määruse muudatused. Toome all välja olulisemad muudatused. Täpsemalt saate uute tingimustega tutvuda siin. (182.71 KB, XLSX)

 • Ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) hakkas rahastama Eesti Haigekassa ja nende soetamise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid. Seejuures ka puudeta lapsed saavad individuaalseid tallatugesid soetada perearsti digitaalse retsepti (meditsiiniseadme kaart) alusel. Retsepti välja kirjutamisel peab arst veenduma, et inimese tervislik seisund vastab meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustele. Täpsemalt saate lugeda siin.
 • Neile inimestele, kes on siiani Sotsiaalkindlustusameti rahastamisega kateetreid soetanud, lõi Eesti Haigekassa ise meditsiiniseadme kaardi, mistõttu ei ole vaja täiendavalt kateetrite tõendi saamiseks arsti poole pöörduda.
 • Enne 1. jaanuari väljastatud paberkandjal abivahendi tõenditele kehtib ühe kuuline üleminekuperiood, mis tagab selle, et inimestel on võimalik Sotsiaalkindlustusameti toega ortoose ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid soetada kuni 31.01.2022. Erimenetluse otsuse alusel on inimesel võimalik abivahendeid soetada otsuse kehtivuse lõppkuupäevani.
 • Osade abivahendite vajaduse tuvastamise ja tõendi väljakirjutamise õigus anti ka üldarstidele, arst-residentidele ning logopeedidele. Logopeedid saavad tuvastada vajadust dialoogiseadmete ja häälevõimendite (kõrimikrofon) isiklikuks kasutuseks.
 • Perearst lisati III ja IV aktiivsusgruppi proteeside ja manuaalsete ratastoolide abivahendi vajaduse tuvastajaks. Muudatuse järgselt väheneb eriarstide koormus.
 • Valgeid keppe saavad edaspidi raske või sügava nägemispuudega isikud soetada ilma tõendita.
 • Riigipoolse soodustusega on võimalik soetada intiimpiirkonna puhastamiseks nahapuhastusvahendeid, mille pH-tase on 5,5 ning nahakaitsevahenditena saab osta vaid tsinkoksiidil põhinevaid tooteid. Eesti Haigekassa poolt rahastatud kateetreid, uriinikotte või peenise katteid soetavatel isikutel on õigus osta Sotsiaalkindlustusameti soodustuse toel juurde nahakaitse ja -puhastuse vahendeid.
 • Desinfektandid võeti riigi poolt kompenseeritavate abivahendite loetelust välja, kuna lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse abivahendi mõistest, ei ole antud juhul tegemist abivajajale mõeldud abivahendiga, vaid need on olnud mõeldud hooldajate kaitseks. Seoses COVID-19 pandeemiaga on desinfektandid muutunud igapäevaseks üldkasutatavaks vahendiks käte desinfitseerimisel.
 • Loetelust arvati välja ka liikumispuudega inimesele kohandatud sõiduauto, kuna selliseid autosid ettevõtted ei paku. Inimesel, kellel on liikumispuue ja kes on proteesikandja või ratastooli kasutaja, on võimalik soetada auto kohandusi mootori käsitsemiseks (käsijuhtimisseade).
 • Abivahendi loetellu lisati trepironijad, et ratastooli kasutavad inimesed, kes elavad trepiga elamus, ei peaks vajaliku abivahendi saamist taotlema erimenetlusega. Tegemist on ratastooli kasutajale igapäevaselt vajaliku abivahendiga, mille taotlemine toimus varasemalt erimenetlusega.
 • Loetellu lisati ka jälgimisseadmetena beebimonitorid, mida on võimalik soetada kuni 3-aastase lapse vanemal, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 50 dB.
 • Eraldi abivahendikoodid loodi nii lamatiste vältimise madratsitele kui ka seisuraamidele ja –tugedele ning laste ortopeedilistele jalatsitele. Vaegnägijatele mõeldud abivahenditele loodi eraldi koodid, sest varasemalt olid need vaegkuuljatele mõeldud abivahendite all.
 • Loetellu lisati ka ortoproteesid ning teise kõrva heli ülekande süsteem (CROS).
 • Piirhindu suurendati individuaalselt valmistatud silmaproteesidel, abistaja juhitavatel käsiratastoolidel, II kategooria eriistmetel, II kategooria elektrilistel ratastoolidel, täiskasvanud isikute kuuldeaparaatidel, suurendavatel videosüsteemidel, daisypleieritel, signaliseerimisseadmetel ja vastuvõtjatel.
 • Piirmäära suurendati prilliklaasidel 50 protsendilt 90 protsendile, kuna tegemist on esmavajalike optiliste abivahenditega igapäevaelus toimetulekuks. Prilliklaase saavad soetada isikud, kellel esineb raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides ning nägemisteravus paremini nägevas silmas koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 0,5 ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 kraadi.
 • Invarollerite, valgusfiltrite ja suurendusklaaside hüvitamise piirmäär langetatakse 90 protsendilt 70 protsendile, kuna tegemist ei ole esmase prioriteetsusega abivahenditega. Invarollereid saab edaspidi ainult erimenetluse teel.

Sisukord

Lisainfo

Küsimuste korral aitavad:

Üldised küsimused erimenetluse taotlemise kohta

Agne Kranach, spetsialist tel: 5866 8462, agne.kranach@sotsiaalkindlustusamet.ee
Merlin Veinberg, nõunik tel: 5305 9218, merlin.veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee

Abivahendite alane nõustamine

Annika Kiik, peaspetsialist tel: 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Liis Türbsal, peaspetsialist tel 5306 8287, liis.turbsal@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Bret Schär, peaspetsialist tel 5302 6672, bret.schar@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Esileht UUDISED Firmast E-POOD Kinesioteibid Kasulik info Viited KONTAKT Sotsiaalkindlustusamet