Kinesiology Tape

Soodusmüük


Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid) alates 01.01.2016. Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
 • kuni 18-a laps;                 
 • kuni 18-a puudega laps;
 • 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
 • 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
 • alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
 • 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
 • rinnaproteesi ostmiseks; 
 • isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
 • silmaproteesi ostmiseks.
 
 
 Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
 • kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
 • välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;
 • klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.
 
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva  ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.
NB! Kui kehtivale isikliku abivahendi kaardile ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega, peab inimene ettevõttesse pöördumisel kaasa võtma töövõime kaotuse ja/või puude tuvastamise otsuse (välja arvatud vanaduspensioniealine isik).
 
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:
-       saadud järjekorra teate,
-       isikut tõendava dokumendi,
-       isikliku abivahendi kaardi,
-       arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
 • omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus);
 • uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
 • abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • erimenetlust mõnel muul juhul.
 
Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti, e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil kat@astangu.ee.
 
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu  Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel. 
 
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.
 
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106


 
Abivahendi teatmik sobib abistava materjalina, patsientidele abivahendi määramisel, arstidele ja rehabilitatsiooni meeskondadele. 
Abivahendi teatmiku saate alla laadida siit! (9,3MB)

Abivahendite loetelu ISO-koodide ja piirhindadega saate alla laadida siit!


Sotsiaalkindlustus ameti klienditeenindused:

 

Tallinna klienditeenindus

Endla 8, 15092 Tallinn
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 664 0101
E-post: tallinn|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Parkimine Endla 8: parkimine maja ees on Sotsiaalkindlustusameti kliendile  1,5 tundi tasuta, juhul kui sõiduki parkimine registreeritakse klienditeeninduses asuvas parkimisterminalis.

Rapla klienditeenindus

Tallinna mnt. 14, 79513 Rapla
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 485 7951
E-post: rapla|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Paide klienditeenindus

Tallinna 18, 72711 Paide
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 385 0464
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Rakvere klienditeenindus

Tallinna 30, 44311 Rakvere
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 327 8364
E-post: rakvere|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Kohtla-Järve klienditeenindus

Pärna 24/1, 30322 Kohtla-Järve
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 339 5710
E-post: rakvere|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Jõhvi klienditeenindus

Keskväljaku 1, 41531 Jõhvi
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 337 9700
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Narva klienditeenindus

Malmi 5А, 20309 Narva
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 357 9020
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Tartu klienditeenindus

Põllu 1А, 50303 Tartu
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 744 7489
E-post: tartu|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Põlva klienditeenindus

Johannes Käisi 2, 63308 Põlva
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 799 5392
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Võru klienditeenindus

Jüri 19А, 65608 Võru
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 782 7905
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Viljandi klienditeenindus

Vabaduse plats 6, 71020 Viljandi
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 435 0584
E-post: viljandi|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00 

Valga klienditeenindus

Kesk 12, 68203 Valga
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 767 1987
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Jõgeva klienditeenindus

Ristiku 3, 48303 Jõgeva
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 776 2751
E-post: jogeva|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Ajavahemikel 28.-31.12.2015, 11.-15.01.2016 ja 25.-26.01.2016 lõuna 12.30 – 13.00

Pärnu klienditeenindus

Lai 14, 80010 Pärnu
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 447 7677
E-post: parnu|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Haapsalu klienditeenindus

Jaama 15, 90507 Haapsalu
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 472 4038
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Kuressaare klienditeenindus

Lossi 12, 93816 Kuressaare
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 452 7700
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

18.05-27.07.2015 lõuna 12.30-13.00

Kärdla klienditeenindus

Leigri väljak 5 tuba 128, Kärdla
Infotelefon: 16106 või 612 1360

Faks: 463 1156
E-post: info|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E, T, K, N 8.30-16.30, R 8.30-13.00

 
Esileht UUDISED Firmast Tooted Kinesioteibid Soodusmüük Kasulik info Viited KONTAKT